پله معلق دوبلکس

 

 

پله معلق :

انواع پله

پله های صاف

1- پله های تمام چوب

 

پله چوبی

 

2- پله های معلق

 

پله ی معلق

 

پله ی معلق

 

3- پله  آهنی شمشیری با کف پله چوبی

پله آهنی

 

پله آهنی

 

4- پله آهنی با محور وسط

پله های گرد

1- پله گرد مته ای

پله مته ای

2- پله گرد 2 محور

پله گرد دو محور

پله آهنی گرد

خرید اینترنتی کلیه محصولات